<img src="https://secure.frog9alea.com/152419.png" alt="" style="display:none;">

Processen doorspreken als basis voor de nieuwe Omgevingswet

Door het inzetten van  multidisciplinaire procesworkshops met zowel de medewerkers uit het proces als specialisten op het gebied van procesmanagement en IT-architectuur, wist gemeente Almere een sterke basis te creëren voor de nieuwe Omgevingswet. Leer hoe gemeente Almere dit heeft aangepakt in deze case study.
Coverpage Gemeente Almere-41

Je ontvangt de case study per mail

In deze case study ontdek je:

  • Hoe gemeente Almere heeft gewerkt aan een sterke basis voor de nieuwe Omgevingswet
  • Welke rollen er betrokken waren en welke middelen zijn ingezet
  • Wat het project 'Referentieprocessen Omgevingswet' is en wat de uitkomsten ervan zijn
  • Welke functies van Engage Process werden inzet door gemeente Almere

 

 

Over Engage Process

FInal logo favicon-09

Engage Process helpt medewerkers en management van human centric teams en organisaties, om proactief en in real time hun processen te evalueren en redesignen met en door de mensen die dag in dag uit met deze processen werken. Processen die centraal staan in management programma’s op het gebied van compliance, digitale transformatie, en effectiviteitsvergroting. Ze bereiken daarmee efficiency verbeteringen en kostenbesparingen terwijl service niveaus worden verhoogd.