<img src="https://secure.frog9alea.com/152419.png" alt="" style="display:none;">

De inzet van processen voor de Rechtmatigheidsverantwoording

Aan gemeenten, provincies en andere organisaties die voor een groot deel met publiek geld gefinancierd worden, wordt gevraagd een “rechtmatigheidsverklaring” af te geven. In deze whitepaper bespreken wij waarom processen en procesmanagement belangrijk zijn bij de rechtmatigheidsverantwoording. We geven u handige tips en tools om te gebruiken bij deze uitdaging.
Whitepapercovers-07

U krijgt de whitepaper per mail opgestuurd

In de whitepaper leggen wij uit:

  • Wat de zes cruciale redenen zijn voor het vergaand betrekken van de medewerkers bij procesmanagement en de voordelen die dat geeft.
  • Welke rol uitzonderingen hebben binnen de rechtmatigheid.
  • Hoe Engage Process een effectieve rol kan spelen, ter ondersteuning van de rechtmatigheidsverantwoording.

Over de auteur

ted-twaalfhoven-engage-process

Ted Twaalfhoven
CEO, Engage Process 

Engage Process levert krachtige en gebruiksvriendelijke Lean-tools om procesbeheer en procesontwerp voor iedereen beschikbaar te maken. We stellen organisaties in staat om hun processen efficiënt vast te leggen, te ontwerpen, te onderhouden en te communiceren.