<img src="https://secure.frog9alea.com/152419.png" alt="" style="display:none;">

e-Conference Rechtmatigheid Verslag

Op deze pagina kunt u alle sessies van de e-Conference over Rechtmatigheid terugkijken. Naast de video's vindt u bovendien een kopie van de presentaties. Een lijst van alle vragen en antwoorden is opgenomen aan het einde van deze pagina.

Wilt u meer weten? Neem dan direct met ons contact op via onderstaande knop. 

Plan een demo

Media post webcontent-06

 

Opening - Ted Twaalfhoven (Engage Process)
HubSpot Video

 

De Rechtmatigheidsverklaring & Engage Process

In samenwerking met diverse organisaties uit de overheid en zorg, ontwikkelt Engage Process oplossingen om de rechtmatigheidsverklaring vanuit processen te doen.

Ted Twaalfhoven, CEO van Engage Process, geeft in deze introductie onze positie en toekomstige ontwikkelingen weer.

DOWNLOAD SLIDES

Integrale Aanpak - Thelma Brassé & Henk Giesberts (Orgfit)
HubSpot Video

 

Veranderende accenten met betrekking tot control.

In deze korte sessie stippen Thelma en Henk aan hoe de rechtmatigheidsverklaring vanuit een waardetoevoegend perspectief wordt aangepakt.

Luister naar de 3 stellingen en hun visie op het vraagstuk.

DOWNLOAD SLIDES

3 Lines of Defence - David Hoog (Gemeente Almere)
HubSpot Video

 

Hoe Almere control praktisch invult

De Gemeente Almere past de 3 lines of defence methodiek toe, wat zorgt voor een hoge mate van veiligheid en control.

David Hoog licht dit aan de hand van een aantal slides toe en geeft aan waar dit in de organisatie geimplementeerd kan worden.

DOWNLOAD SLIDES

Rechtmatigheid in de Engage Process Suite - Jomar van Manen (Engage Process)
HubSpot Video

 

 

Een demonstratie van rechtmatigheid in de Suite

Jomar van Manen laat zien hoe verschillende soorten controles in processen weergegeven kunnen worden en hoe een centrale rapportage over die controles gemaakt kan worden. 

Samenvatting Q&A

Download een overzicht van alle vragen en antwoorden

Tijdens de sessie zijn reeds een aantal vragen beantwoord. De overige vragen zijn ook door de diverse deelnemers behandeld, de antwoorden treft u in deze download aan.

DOWNLOAD Q&A

e-Conference Rechtmatigheid 2

Bekijk de eerste conferentie terug!

Op dinsdag 8 september 2020 vond de tweede e-Conference over de Rechtmatigheidsverantwoording plaats. Gebruik onderstaande knop om de video's en documentatie van deze sessie te bekijken.

Rechtmatigheid 2

Eenvoudiger & Effectiever Business Process Management

Probeer de snellere en effectievere manier om processen te ontwerpen, analyseren en delen. Start een gratis proef op de Engage Process Modeler.Probeer gratis uit