<img src="https://secure.frog9alea.com/152419.png" alt="" style="display:none;">
Start je gratis Trial

e-Conference Procesbeschrijving voor de Rechtmatigheid
Verslag

Op deze pagina kunnen alle sessies van de e-Conference over de Rechtmatigheidsverantwoording worden terug gezien.

Wil je meer weten over hoe Engage Process kan ondersteunen binnen de Rechtmatigheid? Neem dan contact met ons op via onderstaande knop. 

Plan een demo

Econferences Rechtmatigheid Senzer-05

 

De rol van processen en Engage Process bij Rechtmatigheid
HubSpot Video


Ted Twaalfhoven - Engage Process

In deze presentatie verteld Ted welke rol processen hebben binnen de Rechtmatigheidsverantwoording en hoe Engage Process daarbij kan helpen.

Download de slides

Voorbeeldprocessen in de Kennisbank
HubSpot Video


Dick Langeveld - Engage Process

Dick laat zien hoe je via het product in de Kennisbank kunt komen en waar je de voorbeeldprocessen rondom de Rechtmatigheidsverantwoording kunt vinden.

Van procesbeschrijving naar continu verbeteren en scenario analyse t.b.v. Rechtmatigheid
HubSpot Video


Martin Verduyn - Verduyn Interim
Paul van der Wens - Senzer

Martin Verduyn en Paul van der Wens laten zien hoe procesmanagement op basis van Engage Process, de organisatie helpt transparant te worden en continu te verbeteren, rekening houdend met alle in- en externe stakeholders.

Dit alles ter ondersteuning van de rechtmatigheidsverantwoording en om bij te dragen aan het in control zijn van de bedrijfsoperaties.

Tijdens de presentatie werden er verschillende vragen beantwoord en aan het einde vond er een Q&A plaats.

Download de slides

Eenvoudiger & Effectiever Business Process Management

Probeer de snellere en effectievere manier om processen te ontwerpen, analyseren en delen. Start een gratis proef op de Engage Process Modeler.

Start je gratis Trial