<img src="https://secure.frog9alea.com/152419.png" alt="" style="display:none;">
Start uw gratis Trial

Rechtmatigheidsverantwoording

De Rechtmatigheidsverantwoording is op het moment bij overheidsinstellingen een courant en belangrijk onderwerp. Engage Process heeft daarom voor u op deze pagina een aantal materialen verzameld, die u kunnen ondersteunen bij deze uitdaging. 

Plan een demo

Rechtmatigheid

De nieuwe whitepaper

WP rechtmatigheidsverantwoording

De inzet van processen voor de Rechtmatigheids-verantwoording

Aan gemeenten, provincies en andere organisaties die voor een groot deel met publiek geld gefinancierd worden,
wordt gevraagd een “rechtmatigheidsverklaring” af te geven. In deze whitepaper gaan wij in op hoe u dit kunt aanvliegen en welke middelen u daarbij nodig heeft.

Onderwerpen:

  • Zes cruciale redenen voor het vergaand betrekken van de medewerkers bij procesmanagement en de voordelen die dat geeft.
  • Welke rol uitzonderingen hebben binnen de rechtmatigheid.
  • Hoe Engage Process een effectieve rol kan spelen, ter ondersteuning van de rechtmatigheidsverantwoording.

Download de whitepaper op deze pagina.

Rechtmatigheid 4: Procesbeschrijving voor de Rechtmatigheid

Tijdens de derde sessie over de Rechtmatigheidsverantwoording werden de volgende presentaties gegeven:

  • Introductie - Dick Langeveld, Business Development Manager bij Engage Process
  • Van procesbeschrijving naar continu verbeteren en scenario analyse t.b.v. Rechtmatigheid - Martin Verduyn, Zelfstandig interim- en crisismanager en Paul van der Wens, Projectleider bij Senzer
  • Q&A en afsluiting - Dick Langeveld, Business Development Manager bij Engage Process

Rechtmatigheid 4

Econferences Rechtmatigheid Senzer-05
Bekijk de vorige e-Conferences terug

e-Conference Rechtmatigheid 1

Bekijk de eerste conferentie terug!

Met presentaties van o.a. Orgfit & Gemeente Almere. Gebruik onderstaande knop om de pragmatische video's en documentatie van deze sessie te bekijken.

Rechtmatigheid 1

e-Conference Rechtmatigheid 3

Bekijk de eerste conferentie terug!

Met presentaties van o.a. Gemeente Gouda & New Nexus. Gebruik onderstaande knop om de pragmatische video's en documentatie van deze sessie te bekijken.

Rechtmatigheid 3

e-Conference Rechtmatigheid 2

Bekijk de tweede conferentie terug!

Met presentaties van o.a. Haute Equipe & Gemeente Almere. Gebruik onderstaande knop om de pragmatische video's en documentatie van deze sessie te bekijken.

Rechtmatigheid 2

Eenvoudiger & Effectiever Business Process Management

Probeer de snellere en effectievere manier om processen te ontwerpen, analyseren en delen. Start een gratis proef op de Engage Process Modeler.

Probeer gratis uit