<img src="https://secure.frog9alea.com/152419.png" alt="" style="display:none;">
Start je gratis Trial

De nieuwe Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet is momenteel voor gemeenten een actueel en belangrijk onderwerp. Een goede voorbereiding is essentieel zodra de wet van kracht wordt. Je werkprocessen op orde brengen is daarin een kernopdracht.

Engage Process heeft daarom op deze pagina recente en actuele content, zoals een whitepaper en opgenomen webinars samengebracht, die je kunnen helpen bij een goede voorbereiding.

Ook vertellen we je over de referentieprocessen van de nieuwe Omgevingswet, deze zijn samengesteld door en voor gemeenten en zijn beschikbaar gesteld voor alle klanten van Engage Process.

Plan een demo

De nieuwe whitepaper

Omgevingswet-Download

De nieuwe Omgevingswet vraagt om vernieuwing in procesmanagement

Dat de nieuwe Omgevingswet veel van gemeenten vraagt is inmiddels wel bekend. Er wordt op vele vlakken keihard gewerkt om een goede invoering in 2023 mogelijk te maken.
 
Juist door de werkprocessen nu al te bespreken en in kaart te brengen, ontdek je wat al bekend is en waar de witte vlekken zitten. In deze whitepaper lees je welke rol procesmanagement hierin heeft en hoe je dit thema moet aanvliegen.
 

Onderwerpen:

  • Waarom procesmanagement een centraal fundament is voor de nieuwe Omgevingswet.
  • Welke vier voordelen het centraal zetten van de processen met zich meebrengt.
  • Hoe Engage Process een effectieve rol kan spelen, ter ondersteuning van de nieuwe Omgevingswet.

Download de whitepaper op deze pagina.

Project Referentieprocessen Omgevingswet

Op initiatief van de gemeente Nijkerk, een van onze klanten, hebben we tijdens een e-Conference over de Omgevingswet in kaart gebracht welke andere gemeenten interesse hadden om samen referentieprocessen te beschrijven voor de nieuwe Omgevingswet. Het plan was om een gezamenlijk vertrekpunt te creëren, een set processen waardoor de implementatie van de Omgevingswet gemakkelijker kan verlopen.

Als basis werd gekozen voor de GEMMA-structuur van de VNG. In koppels van twee gemeenten zijn in de afgelopen periode processen beschreven en gecontroleerd. Alle processen en processtappen zijn verrijkt met omschrijvingen, rolbenamingen, zaaktypen en documenten, om ze zo gebruiksklaar mogelijk aan te kunnen bieden.

Engage Process biedt deze referentie- of voorbeeldprocessen nu gratis via de Kennisbank aan klanten aan. De Kennisbank is een omgeving waar veel processtandaarden voor gemeenten te vinden zijn die je direct in je eigen versie van Engage Process kunt gebruiken. Ben je nog geen klant van Engage Process? Dan informeren we je graag over de mogelijkheden om deze processen te kunnen gaan gebruiken.

Wij bedanken de volgende gemeenten voor hun inzet:

Gemeenten OMG Law-01-01

 

Kijk de vorige e-Conferences terug

e-Conference Omgevingswet 1

Kijk de eerste e-Conference terug!

Onderwerpen van de dag:

  • We bespraken welke rol procesmanagement heeft bij de nieuwe Omgevingswet en hoe Engage Process hierin ondersteunt.
  • De sprekers van NCOD en gemeente Stein deelden de ervaringen van de gemeente Stein met dit onderwerp.
  • Einar Folmer van de gemeente Nijkerk presenteerde het plan voor het project 'Referentieprocessen Omgevingswet'.

Klik hier om de e-Conference te bekijken!

e-Conference Omgevingswet 2

Kijk de tweede e-Conference terug!

Onderwerpen van de dag:

  • We bespraken het traject en de uitkomsten van het project 'Referentieprocessen Omgevingswet'
  • David Hoog van de gemeente Almere vertelde hoe zijn gemeente zich heeft voorbereid op de nieuwe Omgevingswet.
  • We lieten zien hoe gebruikers van Engage Process de referentieprocessen kunnen terugvinden in de Kennisbank.

Klik hier om de e-Conference te bekijken!

Eenvoudiger & Effectiever Business Process Management

Probeer de snellere en effectievere manier om processen te ontwerpen, analyseren en delen. Start een gratis proef op de Engage Process Modeler.

Start je gratis Trial